Stress koster europeisk arbeidsliv milliarder

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Stress er snart den arbeidsmiljøfaktor som har størst negativ effekt på arbeidstakernes helse i Europa. I en stor europeisk arbeidsmiljøundersøkelse opplyste 33 prosent at de hadde vondt i ryggen, mens 28 prosent rapporterte at de var plaget av stress på jobben. – Det går an å gjøre noe med dette, men det finnes ingen raske metoder. Steinen må tas ut av skoen, foten kan ikke tilpasse seg steinen, sa professor i psykososial miljømedisin, Lennart Levi ved Karolinska institutet i Stockholm.

Levi snakket om stress i et europeisk perspektiv på et seminar om forebygging av stress i regi av Direktoratet for arbeidstilsynet og Arbeidsmiljøsenteret i forbindelse med den europeiske arbeidsmiljøuka 2002.

Koster milliarder
– Dere må ikke tro at stress ikke har betydning for rygglidelser og andre helseplager også, sa Lennart Levi. Det påvirker hele kroppen, stress fører til at vi spenner oss, vi får muskel- og skjelettplager, hjerte- og karlidelser og problemer med nervesystemet. Dessuten påvirker det livsstilen i gal retning. Det er få som trøstespiser rå gulrøtter, men sjokolade og usunn mat derimot… – Det største problemet i dagens arbeidsliv er ikke plater som faller ned, glatte gulv og dårlig luft, men det psykososiale arbeidsmiljøet. Det øker fra måling til måling. Tempoet blir stadig skrudd opp og vi vet fra undersøkelser at de som hele tiden arbeider med et for høyt tempo eller for korte tidsfrister får fysiske lidelser som vondt i ryggen, og muskelsmerter i nakke og skuldre i tillegg til stressplager. Ulykker og skader øker også. Levi viste til beregninger foretatt av ILO over hvor store årlige tap europeisk arbeidsliv må regne med på grunn av mentale helseproblemer og stressrelaterte sykdommer. De har beregnet kostnadene til 3 til 4 prosent av bruttonasjonalproduktet, det tilsvarer svimlende 265 milliarder euro for hele Europa.

Mangel på kontroll
Problemene skyldes dels for mye arbeid for enkeltpersoner, men det kan også være for lite, ledighet er et stort problem i mange land. Mangel på kontroll med egen arbeidssituasjon er en svært vesentlig faktor, det som vi kan kalle hverdagsmakt. Noe av den verste kombinasjonen i arbeidslivet er høye krav kombinert med liten innflytelse på arbeidet, for eksempel over tempo og hvordan jobben skal gjøres, og liten støtte fra ledelse og/eller kolleger. Mangel på belønning og anerkjennelse, manglende sosial støtte og fellesskap, rettferdighet og en følelse av at jobben er meningsløs og at den ikke skaper noen verdi er andre viktige faktorer som fører til uhelse. Levi nevnte sosial- og helsevesenet som en illustrasjon på noe av dette, der kan en ansatt få høre at hun eller han både må gi optimal pleie og holde seg innenfor stadig trangere kostnadsrammer. Et annet viktig forhold er manglende balanse mellom arbeid og hjem. Vi får for dårlig tid hjemme og får ikke roet oss ned.

Kan forebygges
Stress kan forebygges på flere plan, det mest omfattende og viktigste er å gå løs på årsakene. Men en kan også gjøre noe med reaksjonene og de effektene stress har på helsen. – God støtte på jobben er vesentlig, støtte koster heller ingen ting, det skapes på hver eneste arbeidsplass. Men Levi advarte mot det professor Bjørg Aase Sørensen kaller honningfellen. Selv om en synes arbeidet er svært morsomt og spennende må en passe på, det kan bli for mye. Da kan de positive faktorene som holder oss på jobben fungere som rene dødskysset. Virksomme metoder for å forebygge stress er å unngå over-/under- eller feilbelastninger. Gi arbeidstakerne pustepauser, innflytelse og egenkontroll. Belønn anstrengelser og skap et godt sosialt fellesskap. Videre la Levi vekt på kompetanseutvikling, (lær opp sjefene) god informasjon og samarbeide over sektorgrenser og andre nivåer. Det er blant annet svært viktig å avglorifisere det å ha mye å gjøre. Den enkelte arbeidstaker har også et ansvar og kan ta flere metoder i bruk for å få kontroll over situasjonen. Levi nevnte i fleng mosjon, meditasjon, kognitive metoder, forandring av egen oppførsel, muskelavspenning og selvsuggesjon i tillegg til sunn livsførsel generelt. Den europeiske arbeidsmiljøuka er et årlige samarbeidsprosjekt i regi av Det europeiske arbeidsmiljøorganet i Bilbao, der professor Lennart Levi er medlem.

Personvern og cookies