Stress kan gi diabetes 2

Tekst: Grethe Ettung (2009)
Mindre arbeidsrelatert stress kan forebygge hjerte-karsykdommer og type 2 diabetes.

90 prosent av Norges diabetikere er type 2 diabetikere. Tidligere kaltes type 2 diabetes også for aldersdiabetes eller gammelmannsdiabetes fordi de fleste fikk diagnosen etter fylte 40 år. I dag utvikler stadig flere yngre sykdommen, og den regnes langt på vei som en livsstilssykdom. I en hektisk hverdag er kosthold, fysisk aktivitet og inaktivitet med på å forme vår livsstil. Ikke minst spiller stress en viktig rolle. – Det siste året er det blitt mer fokus på sammenhengen mellom insulinresistens og stress, sier Jørgen Jensen, forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Skadelig med langvarig stress

Det viser seg at langvarig eksponering for stress kan føre til insulinresistens. Insulin produseres i bukspyttkjertelen, og gjør kroppen i stand til å lagre sukker i vevene. Kroppen bruker lagret sukker til energi, til å utføre arbeid. Hos noen mennesker slutter vevene å reagere på insulin. Vi sier at disse menneskene er resistente overfor insulin. Nå har forskerne kommet frem til at en økning i stresshormonet kortisol kan bidra til å skape insulinresistens i musklene. På sikt kan dette føre til utvikling av type 2 diabetes. – Arbeidsmiljø med stor psykisk belastning kan øke risikoen for utvikling av insulinresistens og diabetes type 2. Langvarige stressresponser er skadelige, og kanskje ekstra farlige ved stillesittende arbeid, påpeker Jensen. Jobbfaktorer som kan være stressfremmende, er mangel på kontroll, ingen deltakelse i beslutninger, sosial og fysisk isolering, dårlig kommunikasjon, konflikter, jobbusikkerhet og karriere­stagnasjon.

Kvinner og menn reagerer ulikt

En fersk doktoravhandling fra universitetet i Umeå viser at stress og mangel på nære relasjoner kan øke kvinners risiko for å få diabetes type 2. Det er særlig kvinner i yrker med strenge, forhåndsdefinerte arbeidsrutiner som lar seg stresse og påvirke i negativ grad. Dette er gjerne jobber med få psykiske utfordringer. Samtidig viser det seg at kvinner som har nære relasjoner til andre mennesker, enten partner, familie eller venner, er mindre utsatt for å få diabetes. For menn er det ubalansen mellom innsats og belønning som skaper mest stress, ifølge den tyske sosialmedisineren Johannes Siegrist. For sine anstrengelser på arbeidsplassen, forventer menn å motta belønning i form av penger og verdsettelse. Får de ikke tilstrekkelig belønning og anerkjennelse, kan det føre til påkjenninger som resulterer i at arbeidstakeren blir syk.

Endret kosthold og mosjon

Type 2 diabetes gir også økt risiko for hjerte-karsykdommer, og i tillegg er type 2-diabetikere utsatt for de samme senskadene som type 1-diabetikere får, som skade av øyne, nyrer og føtter. Endret kosthold og mosjon er å anbefale ved type 2 diabetes. Fysisk aktivitet reduserer blodsukkeret. – Studier viser at diabetikere har større sykefravær enn ikke-diabetikere, og det er viktig å forebygge med tanke på at en stresset arbeidssituasjonen kan øke risikoen for å utvikle type 2 diabetes. Våre funn tyder videre på at virkningen av kortisol også kan være uheldig i forhold til utvikling av andre muskelskjelettlidelser. Kunnskap om hvordan man opprettholder velfungerende muskler vil være viktig for å kunne holde eldre i arbeid lenger. Vi vet allerede at muskelaktivitet virker positivt, understreker Jensen.

Fysisk aktivitet, et riktig kosthold og mindre stress reduserer muligheten for å bli rammet av type 2 diabetes. (Illustrasjonsfoto: Bård Løken, Samfoto)

Type 2 diabetes

Type 2 diabetes er en sykdom hvor insulinets virkning er nedsatt. Type 2-diabetikere produserer insulin selv, men insulinet virker dårligere enn normalt og kroppens behov er større enn det den klarer å produsere. Insulinresistens oppstår når cellenes reseptorer ikke reagerer som de skal på insulinet slik at glukose kan komme fra blodet inn i cellene. Musklenes manglende evne til å ta opp glukose ved insulinstimulering regnes som hovedårsaken til type 2 diabetes.

Personvern og cookies