Stress gir økt fare for migrene

Tekst: Turid Børtnes (2008)

Kvinner som lider av arbeidsrelatert stress, har rundt 20 prosent høyere risiko for å få migrene enn andre yrkesaktive kvinner.
Det viser ny forskning ved det finske Arbetshälsoinstitutet. Den bygger på en omfattende undersøkelse av 27.000 kommuneansatte kvinner i Finland. Det viste seg at sykefraværet blant kvinner som var utsatt for arbeidsrelatert stress, var fem dager lenger enn blant kvinner som ikke ble stresset på jobb. Disse kvinnene hadde også økt risiko for å få migrene. Selv om kvinnene ikke hadde migrene i begynnelsen av undersøkelsesperioden, hadde 23 prosent flere blant dem som hadde en stressende arbeidssituasjon også høyere risiko for å få migrene. Migrene, som er en form for plutselig og kraftig hodepine, er vanligere blant kvinner enn menn. De fleste som rammes er i arbeidsfør alder.
Personvern og cookies