Stress er farlig

Tekst: Grethe Ettung (2009)
– Stress på arbeidsplassen kan gi store negative effekter på helsen, hevder den svenske stresseksperten Töres Theorell.

– En sjef som ikke lytter eller problemer med kolleger, kan gi deg hjerteinfarkt, uttaler Töres Theorell til Expressen. I en svensk studie stressforskeren har gjennomført, erfarer 30 prosent av alle svensker at sjefen ikke hører på dem. Studien gikk ut på å finne ut hvordan arbeidstakerne opplevde egen sjef og hvordan dette senere påvirket risikoen for hjerteinfarkt. Undersøkelsen viser at hvis man føler at man har en bra sjef og gode kolleger, så fortsetter en gjerne i den samme jobben, og det igjen fører til at man reduserer risikoen for hjerteinfarkt.

Presses på jobb

– Dersom en arbeidstaker ikke selv kan påvirke egen arbeidssituasjon, presses for mye på arbeidsplassen, ikke får tilstrekkelig med stimulans gjennom jobben og føler seg usynliggjort, kan dette medføre stress, sier Theorell. En dårlig sjef eller en usunn arbeidsplass kan gi helseskader som psykiske problemer, depresjon, utmattelsessyndrom og søvnproblemer. Theorell har funnet at de psykiske stresskonsekvensene er størst hos kvinner, og at det kan ha sammenheng med for mange arbeidsoppgaver både på jobb og i hjemmet. – Det blir veldig tungt hvis man i tillegg til en slitsom jobb, også har krevende oppgaver i hjemmet, poengterer Theorell.

Personvern og cookies