Stress angriper hjernen

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Personer som hele tiden må håndtere store mengder informasjon i forbindelse med arbeidet sitt står i fare for å pådra seg en ny type stress-sykdom, skal vi tro danske forskere.

Lidelsen, som er døpt «hukommelses- og konsentrasjonssyndromet» oppdages stadig oftere i bestemte yrkesgrupper slik som hos IT-arbeidere, journalister og leger, skriver Aftenposten. Sykdommen har forbindelse med stress og slår ut både i form av fysiske symptomer som kan minne om influensa og på det psykiske plan. Hukommelsen blir dårligere, konsentrasjonsevnen svikter og enkelte opplever depresjoner. Forskere og medisinsk personale som arbeider med arbeidsmiljø i Danmark får stadig flere pasienter som sliter med slike symptomer. Arbeidspsykolog Einar Baldursson ved Arbejds- og miljømedicinsk klinik på Skive Sygehus er ikke i tvil om at årsaken er et stadig økende arbeidspress. Skjerpet konkurranse, deadlines og økt arbeidsmengde blir stadig mer fremtredende i arbeidslivet, særlig i visse bransjer, mener han. Tidligere trodde man at hjernen ikke kunne overbelastes, den ble tvert i mot brukt alt for lite. Fagfolkenes råd til dem som mener de er utsatt for slik overbelastning er å gi seg tid til å bearbeide sine opplevelser og ikke øke arbeidstempoet. Arbeidsmiljø nr. 3 – 2005

Personvern og cookies