Strammere permitteringsregler

Loven om lønnsplikt under permittering og hvem som skal betale dagpenger til permitterte ansatte ble forandret ved årsskiftet. Perioden arbeidstakerne kan ta imot dagpenger er redusert fra 52 til 26 uker.
Lovendringen innebærer at arbeidsgiveren får en mye lengre periode med lønnsplikt. Den trer i kraft igjen etter at arbeidstakeren har vært permittert i 26 uker mot tidligere 52 uker. Disse endringene får ikke virkning for arbeidstakere som allerede var permittert før årsskiftet. De som har fått tilsagn om dagpenger under permittering før 1. januar 2002 vil også kunne gå ut i en permitteringsperiode på 52 uker. Det samme gjelder arbeidsgiverne, deres lønnsplikt trer først i kraft etter en periode på inntil 52 uker. Lovreglene er også endret slik at hvis en arbeidstaker som har vært permittert i 26 uker deltar i arbeidsmarkedstiltak og mottar dagpenger, vil dagpengeperioden fortsette. TB
Personvern og cookies