Støyende uke

(2005)

Støy på arbeidsplassen er tema for årets europeiske uke, som er en årlig samarbeidskampanje mellom partene i arbeidslivet og arbeidsmiljømyndighetene i hele Europa. Målet med uka er å øke oppmerksomheten omkring støy som risikofaktor og å fremme effektive tiltak mot støy. Uka er som vanlig lagt til uke 43, 24-30. oktober, og vil være en landsdekkende informasjons- og tilsynskampanje. Arbeidstilsynet kommer til å gjennomføre omkring 600 tilsyn i bransjer med støyproblemer. Du finner mer om uka her: http://www.arbeidstilsynet.no/om/kampanjer/ew2005.html nr.6 – 2005

Personvern og cookies