Støy skader hjertet

(2005)
Støy kan i enkelte tilfeller forårsake hjerteinfarkt. Det viser en studie av 30.000 sagbruksarbeidere i Canada.
Jo høyere støynivå arbeiderne ble utsatt for, desto større var risikoen for alvorlig hjertesykdom i form av hjerteinfarkt. Personer som hadde arbeidet minst ett år i perioden 1950 til 1995 ved 14 ulike sagbruk i British Columbia deltok i undersøkelsen. Forskerne sjekket hva slags støypåvirkning de ansatte hadde vært utsatt for, henholdsvis 85 dB, 90 dB og 95 dB. De undersøkte også forskjellene på arbeidere som hadde brukt hørselsvern og de som ikke hadde brukt det. Resultatene viste klare sammenhenger mellom graden av støy og risikoen for hjertesykdom, skriver NRK.no. Hele 60 prosent av dødsfallene skjedde blant de arbeiderne som ikke hadde brukt hørselsvern, selv om denne gruppa utgjorde bare en tredjedel av det totale antallet som var med i undersøkelsen. Arbeidsmiljø nr.4 – 2005
Personvern og cookies