Støy på kontoret

(2008)

Det er ikke kun på bussen eller toget vi irriterer oss over mobil­telefonsnakk, det kan være vel så belastende på arbeidsplassen.
Typiske støykilder i kontormiljøer kan være eksterne kilder som trafikkstøy, flystøy og industristøy. Ventilasjonssystemer og andre tekniske installasjoner, for eksempel heis, kan forårsake støy, likeledes internt utstyr som faks, PC og kopimaskin. I tillegg vil intern trafikk som klaprende heler, slamring med dører, kimende telefoner/mobiltelefoner og andres telefon-/mobilsamtaler være kilder til støy. Kontorpregede arbeidslokaler bør ha forholdsvis mye absorpsjon, det vil si materialer som tar opp mye av lyden i seg. Etterklangstiden, mål for hvor fort en lyd dør ut i rommet, bør være fra 0,3 til 0,7 sekunder. Teknisk utstyr, som for eksempel printere og kopimaskiner, bør plasseres under trapperom, i korridorer eller i andre områder som allerede er støybelastet. Ved nyanskaffelser er det viktig å unngå støyproblemer, blant annet ved å innhente produktinformasjon om lydnivå. (Kilde: Norsk forening mot støy)
Personvern og cookies