Støy – også ditt ansvar

(2008)
Det er mange ting du kan gjøre for å redusere uro og sjenerende støy som kan oppstå der hvor mange arbeider sammen.
– Unngå å føre forstyrrende samtaler når du oppholder deg i gangarealene, skru ned telefonens ringetone og sørg for å kode den når du er borte fra kontoret. – Har du en trådløs telefon så husk å ta den med deg, unngå å høre på radio eller musikk dersom det sjenerer kollegene. – Bruk eventuelt headset, si ifra dersom du plages av støy fra andre, lukk døren til rom med støyende aktiviteter. – Vær bevisst på fottøyet du bruker og om det øker støynivået unødvendig. – Har kontoret støyskjermer for å begrense spredning av lyd, så unnlat å snakke i telefonen mens du står oppreist, gå bort til kolleger du skal snakke med. (Kilde: Arbejdsmiljø)
Personvern og cookies