Støy mindre farlig for hørselen enn vi tror

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Visse typer støy medfører fare for hørselstap, men støy er ikke en så stor risikofaktor som en tidligere har antatt. Dette fremgår av en undersøkelse av over 50.000 personer i Nord-Trøndelag som har undersøkt eksponering for støy og andre forhold.

Forskerne tar forbehold om at det er stor uenighet om betydningen av støy som årsak til hørselstap i moderne samfunn. Undersøkelsen, som er gjengitt i Tidsskrift for Den norske lægeforening, viser først og fremst er høy alder medfører langt større hørselssvekkelse i befolkningen enn alle andre risikofaktorer til sammen. Likevel skal vi sørge for å unngå støy. Forskerne kunne påvises et klart hørselstap hos middelaldrende og eldre menn som hadde vært utsatt for støy i arbeidet og impulsstøy (som oftest skyting). Overraskende nok fant de ikke de samme sammenhengene for kvinner og yngre menn. Enda mer overraskende er det at det ikke lot seg påvise noen effekt av høy musikk eller bruk av walkman. Men gjentatte ørebetennelser var en klar risikofaktor, særlig hos eldre personer.

Underrapportering
– Det er svært positivt hvis antall hørselskader på grunn av støy er gått ned, men jeg må ta forbehold om at det er stor underrapportering av arbeidsskader generelt, sier seniorinspektør Frode Vatne i Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT). Vatne understreker at han ikke har satt seg inn i denne konkrete undersøkelsen. Han vet derfor ikke hvilke faktorer som er tatt med, men påpeker at det også tidligere har vært uenighet om konsekvensene av høy musikk og bruk av walkman. Det har vist seg at musikere selv ofte får hørselsskader, blant annet i form av tinnitus (øresus). Rapporter om hørselsskader på grunn av støy i arbeidet som Arbeidstilsynet mottar årlig, ligger stort sett på et ganske jevnt nivå, opplyser Vatne, men underrapporteringen gjør det vanskelig å sammenligne statistikken fra år til år. Det er heller ikke mulig å sammenligne bransjer fordi enkelte har langt bedre overvåking av arbeidstakernes helse enn andre. – Hørselstap er ofte en konsekvens av «gamle synder», som oftest skyldes de eksponering som ligger mange år tilbake. Det er derfor positivt at rapporten registrerer mindre hørselsskader hos de unge, påpeker Vatne som håper at dette er et bevis på at lovgivningen og Arbeidstilsynets arbeid på området samt den alminnelige opplysning har hatt effekt.

Skadelig arbeid
Undersøkelsen viser at visse typer arbeidsstøy gir stor risiko for hørselsskader. Det er blant annet bruk av spikerpistol og hamring, motorsag, traktor, anleggsmaskiner og sprengning. På den annen side er det en rekke arbeidsoperasjoner som er svært støyende som ikke har gitt utslag i form av påvist hørselstap, antagelig fordi dette er operasjoner der det er naturlig å bruke hørselsvern. Det er for eksempel hamring og klinking av metall, bruk av sirkelsag og maskinhøvel og en del annen industristøy. En rekke arbeidsplasser er blitt flinke til å beskytte mot støy, det gjelder blant annet Forsvaret. Men mekanisk industri og verkstedindustri har påført eldre menn hørselsskader, det samme gjelder bygg og anlegg, tungtransport og skogbruk. Såkalt impulsstøy, som oftest skyting, er særlig skadelig, viser rapporten. Det slår markert ut i jaktfylket Nord-Trøndelag. Gjentatte ørebetennelser i barndommen gir langt sterkere effekt på hørselen for eldre enn yngre. Det skyldes mye bedre behandlingsmetoder nå enn tidligere. Fagfolkene bak undersøkelsen tror at den yngre del av befolkningen vil få bedre hørsel som gamle enn dagens eldre på grunn av det forebyggende arbeidet som er utført gjennom flere tiår. Men de presiserer at det er viktig at dette arbeidet fortsetter med uforminsket styrke.

Personvern og cookies