Støy i barnehager

(2008)
Arbeidstilsynet avdekket i 2006 at 75 prosent av barnehageansatte er utsatt for plagsom støy.
Barnehagene er imidlertid flinke til å gjennomføre tiltak for å redusere støyeksponeringen. Over 70 prosent har gjennomført slike tiltak. Tidligere undersøkelser viser at trangboddhet er et stort problem i tilknytning til støy. Flere barn på en mindre flate øker støyen. Reduksjon av støybelastninger er en viktig del av det daglige barnehagemiljøet for barn og ansatte. Tiltak mot støy kan være: Lydabsorberende gardiner, skifte av takplater, støydempere montert i taket, oppdeling av rommene, innrede oppholdsrommene på en slik måte at de ikke innbyr til støy, foreta støymåling og følge opp tiltakene som settes i gang. Holde vinduer lukket når det er sjenerende støy utendørs og redusere innetiden ved å gjøre uteområdene mer attraktive. Spising kan fordeles på flere rom, samlingsstund før man spiser gjør at barna lettere faller til ro samt vektlegge den gode samtalen rundt bordet.
Personvern og cookies