Stort engasjement; men litt for mange konflikter

Tekst: Turid Børtnes (2004)
På Arbeidsmiljøkongressen 2004 i Bergen ble alle deltakerne invitert til å være med og kartlegge sitt eget arbeidsmiljø gjennom dataverktøyet God Bedrift. 142 deltakere deltok.
Resultatene viser at den jevne kongressdeltaker stort sett har en god opplevelse av arbeidsmiljøet sitt. – Men det finnes en del svakheter også, sier seniorkonsulent Espen Gresvik Schei, Arbeidsmiljøsenteret som sitter med fasiten. Han har analysert alle dataene som deltakerne la inn.

Engasjert i jobben
På plussiden kommer først og fremst et stort engasjement i jobben. Det er tydelig at de som reiser på arbeidsmiljøkongress er interessert i arbeidet sitt og brenner for arbeidsoppgavene. Mange har også svart at de føler at de har en stor grad av frihet i forbindelse med utøvelse av yrket sitt. Dessuten føler flertallet at de har god støtte fra kolleger når de kommer med en ide. Med i dette bildet er også det at de har mulighet til å fremme egne ideer i forbindelse med arbeidet. Flertallet føler seg trygge i forhold til arbeidet, noe som innebærer at det også er lett å snakke med kolleger. De synes også at arbeidsinnsatsen deres blir verdsatt av kolleger og ledelse.

Problematisk å varsle
Men det finnes en minusside, den handler i stor grad om konflikter og at de som svarte føler seg presset tidsmessig. Et flertall på 56 prosent opplever at ikke all uenighet behandles åpent og greitt. Litt over en tredjedel mener også at det foregår baksnakking på jobben. En så stor andel som noe over halvparten har svart at de opplever mye maktkamp på arbeidsplassen. Hvordan det er å varsle om uønskede forhold eller hendelser sier noe om arbeidsmiljøet. Flertallet opplever at det er trygt å varsle, men så mange som en av fire synes ikke det er greitt å rapportere uønskede hendelser til øverste leder. Dette gjelder også så mange som 23 prosent når det gjelder å varsle kolleger. – Dette er et litt for høyt nivå når det gjelder personer som har den typen jobber som deltakerne på Arbeidsmiljøkongressen gjerne har, for eksempel innen HMS eller bedriftshelsetjeneste, mener Espen G. Schei.

Personvern og cookies