STORE MØRKETALL I JOBBSKADER

(2010)

Rundt 90.000 mennesker skader seg på jobben hvert år. I 2007 ble bare 21.000 av dem rapportert til NAV. Hotell og restaurant, varehandel, bilverksteder samt bygg og anlegg er verst når det gjelder underrapportering av skader, viser rapporten «Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer». Det er primært arbeidsgiverne som skal rapportere inn arbeidsulykker til NAV. Det er de forpliktet til, ifølge lovverket. Men slik rapportering skjer bare i beskjeden grad, sett i forhold til det reelle antallet arbeidsskader. Arbeidsgivere rapporterer trolig i større grad det de mener kan gi rett til erstatning, det vil si relativt store skader.
El- og it forbundet 23. 03.10

Personvern og cookies