Store lønnsforskjeller

EU har et strengt likelønnsdirektiv, men likevel er det store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. En ny rapport viser at kvinner i EU i gjennomsnitt tjener 74 prosent av det menn har i lønn, skriver bladet LO Aktuelt.

Det er Sverige og tidligere Øst-Tyskland som har minst forskjell mellom kvinne- og mannslønninger med kvinnelønn på 80 prosent. Dårligst er det i Nederland og Portugal hvor tilsvarende tall er 65 prosent.

Personvern og cookies