Store forventninger til ny nettbutikk

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Arbeidsmiljøsenterets produktavdeling arbeider med å lage en ny og moderne nettbutikk med økt bruker­vennlighet og bedre tilgjengelighet for kundene.
– Denne prosessen er blitt noe forsinket, hovedsakelig av tekniske årsaker, men vi nærmer oss sluttfasen, og regner med å få nettbutikken ferdig i løpet av høsten, opplyser Erik Paulsen, salgsansvarlig i produktavdelingen. Avdelingen har hatt butikk på nettet i lengre tid, men den har vært noe tung å jobbe med og den har heller ikke gitt tilgang til hele produktavdelingens varespekter. – Vi ønsker økt brukervennlighet, og nå skal hele produktspekteret bli tilgjengelig på nettet. Nettsiden vil i tillegg bli strukturert på en bedre måte slik at den blir mer ryddig og oversiktlig. Paulsen forteller at den nye nettbutikken også vil lette det interne arbeidet i avdelingen, det skal blant annet bli enklere å legge inn nye varer og opplysninger. – Det vil gi oss mulighet til å jobbe mer aktivt med sesongvarer, kjøre forskjellige kampanjer og holde våre kunder oppdatert på nyheter. På lengre sikt regner vi med at dette vil bli vår største salgskanal. Som kjent la tidsskriftet Arbeidsmiljø om nettsidene sine i vår til ny og moderne design og langt bedre tilgjengelighet for kundene. I tillegg ble mer enn 2.000 arbeidslivsartikler lagt ut i et tekstarkiv, søkbart for alle. Den nye nettbutikken er et ledd i moderniseringen av Arbeidsmiljøsenterets satsning på nett. Du vil finne den nye nettbutikken på samme adresse som den nåværende: www.hmsbutikken.no
Personvern og cookies