Store forskjeller

Tekst: Mats Løvstad (2011)

 

Landsomfattende undersøkelse av kreftpasienters erfaringer avslører at forskjellene er størst mellom sykehusene. 

Rapporten Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009, fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, opererer med indekser på en skala fra 0 til 100, der 100 er best mulig. Hos sykehusene er forskjellene størst ved poliklinikkene der finner man en variasjon på 26 poeng for indeksen “pårørende”. For sengeposter er den største forskjellen på indeksen “omgivelser” med en variasjon på 22 poeng.
Seniorforsker Hilde Hestad Iversen, som har ledet utviklingsarbeidet med undersøkelsen, opplyser likevel at de fleste sykehusene som skiller seg signifikant fra gjennomsnittet, gjør det på en positiv måte.
– Det er en tendens til at sykehus som får gode resultater på ett område, også gjør det godt på andre, sier hun.
For helseregionene er forskjellene derimot langt mindre, og ligger på mellom to og fire poeng for poliklinikker. Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge får gjennomgående høyere poeng enn Helse Vest og Helse Nord.

Personvern og cookies