Store arbeids­miljøforskjeller

Tekst: Turid Børtnes (2006)
En stor internasjonal arbeidsmiljøkonferanse, som ble arrangert i Milano i Italia i sommer, viser at det er store ulikheter i arbeidsmiljøet i forskjellige deler av verden. 

International Congress on Occu­­­­­pational Health, som kunne feire at det i år var 100 år siden deres første kongress ble arrangert, samlet 2.500 deltakere fra hele verden og dekket et bredt spekter av temaer. I løpet av disse 100 årene har arbeidslivet endret seg svært mye, men fortsatt står vi overfor mange av de samme utfordringene som i 1906, skriver nettstedet til Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Nye utfordringer
Det gjelder særlig den fattige delen av verden, der fysiske arbeidsmiljøforhold og sikkerhet ikke er like høyt prioritert. Utfordringene er spesielt knyttet til industri, gruvedrift og landbruk med svært høyt skadetall og sykdommer mange steder. I Europa derimot synker an­­tallet arbeidsulykker, til gjengjeld er det flere som blir syke på grunn av arbeidet. Arbeidsforholdene har aldri vært tryggere enn nå. Men arbeidslivet møter andre utfordringer som psykososiale eller organisatoriske faktorer, og dette ser ut til å bli de fremtidige problemstillingene i de vestlige landene. Nye arbeidsmønstre skaper plager knyttet til stress, psykososiale forhold, belastninger og muskelsykdommer.

Personvern og cookies