Stor nedgang blant de eldste

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Det har vært en stor nedgang i sykefraværet blant de eldste i arbeidslivet fra annet kvartal 2007 til samme periode i 2008.

Nedgangen gjelder menn i alderen 65 til 69 år, som har en reduksjon i sykefraværet på hele 14,3 prosent i denne perioden, opplyser NAV. Denne gruppen arbeidstakere har nå et lavere sykefravær enn kvinner i alderen 20-24 år. Ellers øker sykefraværet i alle aldersgrupper. Det totale fraværet var i annet kvartal i år 6,8 prosent, det er 4,6 prosent mer enn i samme periode i fjor. Dette forklarer forskerne med at det har vært en rekordstor vekst i sysselsettingen i denne perioden, noe som innebærer at personer som ellers ikke hadde vært i arbeidslivet på grunn av dårlig helse, nå har fått seg arbeid. Parallelt med at sykefraværet går ned for de eldste, øker det mest blant de yngste, rapporterer Statistiske sentralbyrå. Det økte mest blant 25-29-åringene, fulgt av 35-39-åringene. For kvinner var økningen størst i den yngste gruppen 20-24 år, mens det for menn var 25-29-åringene som hadde sterkest økning.

Personvern og cookies