Stor motstand mot flytteplaner

(2003)
Det er sterke reaksjoner på regjeringens planer om å flytte flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo. De ansattes organisasjoner mener at statsråd Victor Norman slår politisk mynt på menneskeskjebner.
Det de ansatte reagerer på er Victor Normans uttalelser om at langt flere statlige arbeidsplasser skal ut av Oslo enn de åtte statlige tilsynene som er vedtatt flyttet. Foreløpig holder statsråden for seg selv hvilke statlige organer som omfattes av de nye flytteplanene, men til NRK sier han at det er snakk om store omorganiseringer som ikke bare handler om enkeltfunksjoner i direktorater og departementer. Både Husbanken og Lånekassen føler seg utsatt etter at Norman har sagt at det store potensialet ligger i de delene av statlig tjenesteproduksjon som henvender seg til et bredt publikum over hele landet. Han nevner blant annet at staten er sterkt engasjert i utlånsvirksomhet til boligsøkende og studenter i hele Norge. Oslos politikere har tidligere gått hardt ut mot Normans flytteplaner da det ble klart at 900 arbeidsplasser ville forsvinne fra Oslo i forbindelse med at åtte statlige tilsyn skulle flyttes ut. Oslopolitikeren Rune Gerhardsen sier til NRK at regjeringens plan om ytterligere flytting er et angrep på byen og dens innbyggere. I tillegg er det gammeldags distriktspolitikk. Å flytte noe som fungerer godt er ikke måten å utvikle landet på.
Personvern og cookies