Stor interesse for Arbeidsmiljøsenteret

(2007)
Eva Vandeskog og Erik Paulsen hadde mange interesserte besøkende da de frontet Arbeidsmiljøsenteret på HMS-messen i Oslo Spektrum.
HMS-messen ble arrangert 9. og 10. mai, og Arbeidsmiljøsenteret var sterkt til stede med to stands. Eva Vandeskog var primus motor på utstillingen som tok for seg helheten av Arbeidsmiljøsenterets virksomhet, mens Erik Paulsen hadde hovedansvaret for å markedsføre HMSbutikken. – Vi fikk besøk av mange som var interesserte i både den omfattende litteratur­porteføljen vår, og i de skiltproduktene som vi selger i HMSbutikken, sier Erik Paulsen. – Jeg opplevde at det var god kjennskap til Arbeidsmiljøsenteret blant del­takerne, og det var påfallende mange som trodde at vi var arrangør av messen. Det er nok fordi mange forbinder oss med store arrangementer, men denne gang var vi kun utstillere, bedyrer Eva Vandeskog.
Personvern og cookies