Stor fallhøyde

Av Mats Løvstad (2010)
Fra 2006 til 2009 døde 21 personer i Norge som følge av fallulykker på arbeidsplassen, halvparten av disse fra tak. Fallsikringsprodusenten Cresto håper bedre utstyr, god opplæring og mer informasjon vil bidra til færre ulykker.

Fra sin base nær den svenske byen Halmstad kan daglig leder Jonas Cedås i Cresto fortelle om en syvdobling i salget av fallsikringspakker første kvartal i år, i forhold til samme periode i fjor. Det kan selskapet i stor grad takke værgudene for, men Cedås mener at den snørike vinteren ikke er eneste årsak til at selskapet nå har sett seg nødt til å øke både arbeidsstyrken og -tiden.
– Selv om hovedgrunnen har vært det kraftige snøfallet i Norden i vinter, så har det også gjort at fokus på fallsikring har økt betraktelig, noe vi kan lese ut ifra at omsetningsveksten vår fortsatt gjør seg gjeldene. Vi ser helt klart en trend med økt fokus på sikkerhet, men merker at det er et stort behov for informasjon, sier han.

Norge langt fremme

Cresto spesialiserer seg først og fremst på fallsikring. Blant de 43 ansatte i bedriften, er fire av dem øremerket til å drive med opplæring og kursing på området. Cedås mener litt for mange tror sikkerhetsutstyr i seg selv gir trygghet.
– Kunnskapsnivået kunne definitivt vært høyere. Det er kunnskap om produktene som gjør at man lærer seg å bruke dem på riktig måte. At man ser på det å bruke fallsikring som en fordel, og ikke en hindring i arbeidet. Det er vår oppgave å informere og utdanne folk så mye som mulig på dette området, sier han.
I dag leverer selskapet både utstyr og kurs til land over hele Europa. Cedås mener at Norge er blant landene som er langt fremme når det kommer til det å benytte fallsikring.
– Vår oppfatning er at brukerfrekvensen av fallsikring er høyere i Norge enn i de andre nordiske landene. Det tror jeg blant annet har noe å gjøre med at sikkerhetsnivået innen offshoreindustrien er høyt, og at dette smitter over på andre bransjer.

De unge er eldst

I de ulykkene som involverer fall, er fallsikring svært sjelden involvert. Som regel inntreffer slike ulykker nettopp fordi fallsikring ikke brukes i det hele tatt.
– Har dere noe inntrykk av om alder henger sammen med fokus på sikkerhet?
– Vi merker faktisk tydelig at yngre folk er mer oppmerksomme på viktigheten av å ha kunnskapen om bruk av sikkerhetsutstyr. Det virker som yngre heller risikerer livet på fritiden enn i arbeidet, sier Cedås, med et glimt i øyet.
Han forteller at det ofte kan være en utfordring å få erfarne folk til å forstå hvorfor fallsikring er så viktig, og bruker byggebransjen som eksempel.
– En snekker som har klart seg i 30 år uten å falle ned fra tak, vil ofte ikke se den umiddelbare verdien i å begynne å bruke fallsikring. Det er nettopp derfor vi arbeider mye med å informere om risikoen, og driver opplæring for de som bruker våre produkter. Så oppdager de forhåpentligvis fordelene og mulighetene.

Vindkraft neste

Med et dekningsområde som strekker seg fra elkraft, via offshore og videre til prosess­industri for å nevne noe, har Cresto rukket å bli erfarne innen flere felt. Selskapet er likevel stadig på jakt etter å utvikle nye produkter, og pløye ny mark. Nå er det vindkraftbransjen som erobres.
– Vi har i samarbeid med ledende aktører innen offshore vindkraft utviklet en unik fallsikring som gjør at personer trygt kan forflytte seg fra båten og opp i vindkraftverket til havs.
Systemet har allerede vært brukt i offshore­prosjekt mellom England og Nederland de siste par årene med gode resultater, forteller Cedås.
Gode resultater til tross, Cedås og co er ennå ikke fornøyde. Undersøkelser viser at årsaken til slurv og uforsiktig bruk av sikkerhetsutstyr ofte bunner i mangel på kunnskap. Det vil selskapets ansatte være med på å endre.
– Opplæring, service og support. Det vil forhåpentligvis øke bruken av fallsikring på sikt, og dermed redusere antall ulykker, slår Cedås fast.

Fakta om Cresto

Cresto er blant Nordens største innen fallsikring. Selskapet er eid av Skydda, og har nylig samlet alle sine tidligere merker som Axel og ResQ inn under fellesnavnet Cresto.
– Selskapet konstruerer og utvikler brukervennlige og innovative fall­sikringsløsninger for arbeid i fallrisikomiljøer. En betydelig del av virksom­heten utgjøres av tjenester som kurs, service og installasjoner.
– Cresto produserer alle sine produkter i egne lokaler like utenfor Halmstad, og salget går til store deler av verden. Cresto er det eneste fallsikringsselskapet med produksjonsvirksomhet i Norden.
– Cresto omsatte i 2009 for drøye 100 millioner svenske kroner.
Kilde: www.cresto.se

Vanlige årsaker til ulykker

– Mangelfull opplæring
– Mangelfull forankring
– Manglende kunnskap om utstyr
– Feil valg og misbruk av utstyr
– Mangler i den enkeltes holdning og ansvarlighet
– Tidspress
– Økonomi
Kilde: Arbeidstilsynet

Personvern og cookies