Stor bruk av Arbeidstilsynets e-svartjeneste

(2005)

1. november 2005 hadde Arbeidstilsynets svartjeneste besvart 25.000 henvendelser på e-post. Det har vært en sterk økning i antallet henvendelser siden oppstarten i 2000. Da Svartjenesten startet opp i 2000 fikk de inn gjennomsnittlig 140 forespørsler på e-post i måneden. Nå ligger gjennomsnittet på 633 meldinger. Arbeidstilsynet tror hovedårsaken til økningen er at mange brukerne ser stor praktisk nytte i å få svaret skriftlig, fremfor muntlig. Selv om svarene Svartjenesten gir er generelle, gir det større tyngde å kunne legge fram et skriftlig svar. De aller fleste henvendelsene til Svartjenesten kommer likevel på telefonen. Arbeidstilsynet mottar i snitt 5.300 telefoner i måneden, og forventer en total på i overkant av 63.000 henvendelser per telefon i år. Svartjenesten svarer på generelle spørsmål om arbeidsmiljø, deriblant spørsmål om ferie, arbeidstid, ergonomi, kjemisk helsefare, vernetjeneste og maskiner, på e-postadressen: svartjenesten@arbeidstilsynet.no. Arbeidsmiljø nr. 8-2005

Personvern og cookies