Stoffer i industrioljer kan gi store helseskader

Tekst:  Turid Børtnes (2003)
En gruppe kjemiske forbindelser som er ukjent for de fleste i Norge, organofosforforbindelser, kan representere en ny helsefare innen industri, offshore og for flypersonell. – Vi har mistanke om at det kan være en sammenheng mellom disse stoffene og flere tilfeller av blant annet nevrologiske skader hos flymannskap og offshoreansatte, sier yrkeshygieniker Halvor Erikstein i Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS).

Erikstein opplyser at OFS derfor vil ha en full gjennomgang av arbeidsmiljø og helsekartlegging av personer som har vært eller er eksponert for oljer som inneholder organofosforforbindelser.

Lammelser
Disse kjemiske forbindelsene brukes blant annet i turbin- og hydraulikkoljer for å gi dem spesielle smørende, temperaturbestandige og brannhemmende egenskaper. Men mange organofosforforbindelser har vist seg å være helsefarlige ved hudkontakt, innånding og opptak gjennom mage og tarm. – Helseskadene er svært sammensatte, sier Erikstein. De alvorligste effektene er at stoffene ødelegger nervesystemet ved å blokkere for nerveimpulser til kroppens muskler. Symptomene varierer fra hodepine, kvalme og smerter i mageregionen til nummenhet og lammelser i hender og føtter. Noe av det lumske med enkelte av disse stoffene er at symptomer som lammelser og nedsatt førlighet først kan oppstå flere uker etter eksponering. Erikstein ser derfor ikke bort i fra at eksponering for turbin- og hydraulikkolje kan bli oversett som årsak til sykdom hos personer som har jobbet med disse stoffene.

Flere på Statfjord
I den forbindelse viser Erikstein til flere tilfeller av nevrologiske symptomer hos personer som er blitt eksponert for hydraulikkolje på Statfjordfeltet. Flere av disse har fått diagnosen multippel sklerose (MS), en meget alvorlig nervesykdom som blant annet kan føre til lammelser. – Vi har fått bekreftet hos Statoil at påvirkning fra slike kjemiske forbindelser ikke har vært vurdert. Det kan derfor tenkes at disse personene har fått gal diagnose. Men selv om helseskader etter eksponering for organofosfor ikke er så alvorlig som MS, er det ille nok. En flyger som ble utsatt for røyk/oljelukt i et SAS-fly for to år siden fikk så alvorlige helseskader at han senere ikke har fått helseattest for å fly. Flykapteinen valgte å ikke bruke åndedrettsvern for å kunne følge med på røykutviklingen, mens annenflygeren slapp fra hendelsen uten skader fordi han beskyttet seg. Den norske flyhavarikommisjonen har nylig frigitt en rapport om denne saken.

Flypersonell utsatt
I utlandet er slike skader godt kjent og dokumentert, men ikke i Norge. Det er særlig oppmerksomhet rundt tilfeller der flygere og kabinpersonell er blitt forgiftet på grunn av oljelekkasjer. Mekanikere som arbeider med motorer som produserer strøm på oljeinstallasjoner kan være like utsatt, frykter Erikstein, disse motorene er nemlig flymotorer. Organofosforforbindelser brukes også som flammehemmende middel i polyuretanskum og tekstilimpregnering og i mange plantevernmidler. Ved kraftig oppvarming av disse stoffene utvikles kjemiske forbindelser som virker som nervegasser tilsvarende dem som er utviklet for kjemisk krigføring. Det er dette en tror kan ha medvirket til forgiftning av flymannskap. Erikstein sier at OFS ønsker mest mulig oppmerksomhet om disse forholdene De håper at det kan igangsettes et forskningsprosjekt på området i samarbeid med det svenske forskningsmiljøet på isocyanater. Det har verdens beste spisskompetanse på å beskrive hva som skjer når kjemiske forbindelser omdannes ved kraftig oppvarming. Han vil også trekke frem Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF) og det fine likemannsarbeidet de driver. De arbeider nå med å etablere en nettverksgruppe for folk som har vært utsatt for denne typen eksponering.

Personvern og cookies