Sterkt rettsvern ved oppsigelse

(2003)
Arbeidstakere som mener at de er urettmessig sagt opp fra stillingen sin har et sterkt rettsvern når det gjelder å fortsette i jobben inntil saken er endelig avgjort i retten. Det viser en fersk avgjørelse i Høyesteretts kjæremålsutvalg.
I det aktuelle tilfellet har en ansatt hos en blomstergrossist kunnet fortsette å jobbe siden juni 2001 etter en oppsigelse. Saken vil neppe være avgjort før våren 2004, men vedkommende har rett til å stå i stillingen og motta lønn inntil den tid har Høyesterett avgjort. Arbeidstakeren ble sagt opp på grunn av dårlig økonomi i virksomheten og i første omgang vant arbeidsgiver saken i tingretten. Saken ble anket til lagmannsrett, der den er blitt utsatt til i november på grunn av kapasitetsproblemer. Antagelig vil den bli anket videre til Høyesterett av en av partene, skriver Aftenposten som omtaler saken. Retten til å stå i stillingen til en oppsigelsessak er endelig avgjort i retten, selv om det betyr en sterk økonomisk belastning for arbeidsgiver, er spesiell for Norge, men nå kan bestemmelsen komme under press. Det er i hvert fall ett av punktene som skal diskuteres når arbeidslivslovutvalget skal ta en full gjennomgang av arbeidsmiljøloven i løpet av høsten.
Personvern og cookies