Sterkt fall i ledigheten

(2005)

– Aetats prognoser som ble lagt fram 22. september, viser at det er lyse utsikter for arbeidsmarkedet, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.
– Ledigheten faller sterkere enn Aetat tidligere har anslått både for inneværende og neste år. Samtidig venter Aetat tiltakende vekst i sysselsettingen, sier Høybråten. – Jeg registrerer med stor tilfredshet at prognosen innebærer at vi kan få rekordhøy sysselsetting i 2006. Dette er svært positivt for de som melder seg på arbeidsmarkedet. Det bør gi grunnlag for vekst i sysselsettingen i alle kategorier av arbeidssøkere, inkludert ungdom, innvandrere og funksjonshemmede, sier han. Aetat anslår i sin Rapport om arbeidsmarkedet nr 3/2005 som ble offentliggjort 22. september 2005, at registrert ledighet vil falle fra 91.600 i 2004 til 83 000 i år og til 73.000 i 2006. Samtidig forventer Aetat at sysselsettingen vil øke med 15.000 i år og 27.000 i 2006. Anslaget for sysselsettingen i 2005 er lavere enn i tidligere prognoser. Arbeidsmiljø nr. 6-2005
Personvern og cookies