Sterkere personvern

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Forskriftsregler som skal regulere arbeidsgivers rett til innsyn i ansattes e-post, kommer 1. mars i år.

Det er regjeringen ved Fornyings- og administrasjonsdepartementet som skal fastsette reglene for innsyn i ansattes e-post, men det er allerede klart at reglene som nå kommer, vil stramme inn adgangen til innsyn.

Begrenset innsyn

Personopplysningsloven ble forandret før jul, blant annet for å bli bedre tilpasset den teknologiske utviklingen. Den har nå fått en hjemmel for å lage forskrifter for innsyn fordi dagens lovverk ikke er klart nok. Forskriften kommer til å ta utgangspunkt i at arbeidsgivere bare har rett til innsyn i ansattes e-post når det er nødvendig for virksomhetens daglige drift, for eksempel ved arbeidstakers fravær ved sykdom, eller for å ivareta bedriftens berettigede interesser, opplyser Justis­departementet, som har behandlet personopplysningsloven. Videre skal det være adgang til innsyn ved begrunnet mistanke om straffbare forhold. Datatilsynet skal få anledning til å ilegge gebyr ved overtredelse av loven eller forskriften og får bruke Statens innkrevingssentral for å mer effektiv inndrivning av gebyrene.

Møter partene

Det har tatt lang tid å få en avgjørelse i denne saken, blant annet har den vært på en svært lang rundgang i forskjellige høringsinstanser. Helt på tampen av saksbehandling i slutten av januar ønsket fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys et informasjonsmøte med partene i arbeidslivet, Datatilsynet og andre instanser som har vært engasjert i saken.

Personvern og cookies