Sterk økning av lovbrudd

Tekst: Turid Børtnes (2009)
Aldri tidligere har Arbeidstilsynet (AT) avdekket så mange lov­brudd i arbeidslivet som i 2008. Økningen er på hele 53 prosent fra foregående år.
I 2007 ble det gitt 15.194 reaksjoner fra Arbeidstilsynet i forbindelse med tilsyn. I løpet av 2008 hadde tallet vokst til hele 23.121 reaksjoner.

Større effekt

Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeids­tilsynet, mener at den store oppgangen først og fremst skyldes mer målrettet og strategisk tilsynsarbeid. Kort sagt betyr det at AT har prioritert tilsyn i de bransjene der de mener behovet er størst. I den forbindelse viser Finboe Svendsen også til det arbeidet Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) gjør som viktige samarbeidspartnere for Arbeids­tilsynet. En tydelig indikator på mer målrettet virksomhet er forholdet mellom antall tilsyn og resultatene av tilsynene.

Flere reaksjoner

I 2008 resulterte 8.500 av Arbeidstilsynets tilsynsbesøk i minst en reaksjon for hvert tilsyn. Dette året gjaldt det 61 prosent av tilsynene. Til sammenligning var det bare 44 prosent av tilsynene i 2004 som endte med en eller flere reaksjoner. En reaksjon fra Arbeids­tilsynet kommer vanligvis i form av pålegg, stansing av arbeidet eller tvangsmulkt.

Utsatte bransjer

Det er bygg- og anleggsbransjen som har fått flest besøk fra Arbeidstilsynet, tett fulgt av varehandelen. Over halvparten av alle tilsynene er gjennomført i bedrifter i de to bransjene, opplyser Arbeids­tilsynet. Hovedmålsettingen for etaten er å bidra til å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader. Gjennom arbeidsmiljøloven skal Arbeidstilsynet sikre at arbeidstakerne har et trygt og inkluderende arbeidsliv med sikre tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon. Etaten spiller dermed en viktig rolle i myndighetenes arbeid med å motvirke sykdom, frafall og utstøting fra arbeidslivet, sier direktør Finboe Svendsen.

Personvern og cookies