Sterk medlemsvekst i fagforeningene

Tekst:  Turid Børtnes (2003)
I nedgangstider øker behovet for å ha noe å støtte seg til, det merker en del av fagforeningene som i den siste tiden har hatt stor pågang av nye medlemmer. Særlig mange høyt utdannede føler at jobbtryggheten er i ferd med å smuldre opp, de ønsker å ha en organisasjon i ryggen.
Grupper som tidligere har sagt at de ikke har behov for å være organisert, slik som finansmeklere og økonomer melder seg inn i en fagforening. Omorganiseringer og nedbemanninger rammer også disse yrkesgruppene.

Akademikerne
Leder Christl Kvam i Akademikerne opplyser at mange av de 15 medlemsforeningene i organisasjonen har hatt medlemsvekst det siste året. For alle medlemsforeningene sett under ett var økningen på nærmere 5 prosent fra årsskiftet 2002 til 2003. Samfunnsviternes fagforening for eksempel, har fått over 17 prosent flere medlemmer i løpet av siste år. Siviløkonomene og sivilingeniørene, for å nevne noen av de største foreningene, har hatt en økning på 5 – 6 prosent i antall medlemmer. – Det er en sammenheng mellom usikkerhet og turbulens på arbeidsmarkedet og ansattes behov for å organisere seg. Medlemstallet øker i de foreningene som organiserer personer fra usikre sektorer i arbeidslivet, det er en tendens vi alltid har sett. I vanskelige tider opplever ansatte at det er godt å ha noe i ryggen. Nå ser vi særlig at IT- og konsulentbransjen sliter hardt med mange oppsigelser og få oppdrag.

– Vil «shoppe»
Men Kvam synes ikke at det er bare greitt å «shoppe» tilbud i en passende forening, for eksempel juridisk bistand ved oppsigelse, og så melde seg ut igjen når en sitter trygt på plass i jobben. Dette er noe foreningene er opptatt av og diskuterer seg imellom. Flere vurderer å innføre en form for karenstid før nye medlemmer kan få nyte godt av bistand som er spesielt kostbar. Det er heller ikke så lett å få drømmejobben nå som før, mange nyutdannede må regne med å bruke noe tid for å skaffe seg arbeid. – Dette vil kanskje styrke offentlig sektor, mener Kvam, personer som helst ville ha gått til privat sektor, vurderer nå en jobb i det offentlige. Ellers advarer Kvam mot å dramatisere situasjonen, det vil fortsatt være mangel på kvalifisert arbeidskraft i Norge.

LO vokser også
Organisasjonssekretær Jan Lajord i LO opplyser at Landsorganisasjonens medlemstall har økt og er nå på over 800.000. Men LO har ikke opplevd noe markert hopp i antall medlemmer den siste tiden. Lajord tror ikke det er jobbutrygghet som er årsaken til medlemsveksten, men heller godt organisasjonsarbeid. – Vi har hatt en jevn økning det siste halvannet året, men vi får ikke noe gratis på grunn av utrygghet på arbeidsmarkedet, heller tvert i mot. Det vil alltid være en viss utskiftning av medlemmer. Kommuneforbundet har hatt en jevn økning i medlemsmassen den siste tiden, det skyldes første og fremst godt arbeid, mener Lajord. De mange nedleggelsene og innskrenkningene, særlig i verkstedindustrien har heller ikke ført til noen dramatikk for Fellesforbundet som organiserer de fleste i denne sektoren. Men Lajord skjønner dem som har en viss bekymring for utsiktene fremover, særlig for den økende ledigheten i bygg- og anleggsbransjen som gjerne er en markørbransje for utviklingen på arbeidsmarkedet.

Personvern og cookies