Steinstøv gir tannskader

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Det er nå påvist gjennom forskning at personer som er utsatt for mye hardt støv på arbeidsplassen over lengre tid, kan få unormalt mye slitasje på tennene og dermed behov for dyr tannbehandling. Men likevel dekkes ikke slike skader over folketrygden.

Prosessindustriens Landsforening (PIL) og LO har søkt Sosial- og helsedepartementet om at industriarbeidere får støtte til slik tannbehandling, men fått avslag. – Dette er noe vi akter å gå videre med, denne saken synes vi ikke har fått tilstrekkelig grundig behandling, sier Vemund Digernes, fagsjef for arbeidsmedisin i PIL. Denne typen tannskader har vært kjent som et allment problem i mange år, nå er det også bekreftet gjennom forskning.

Fant slitasje
To forskere ved henholdsvis SINTEF og Universitetet i Oslo har undersøkt nærmere 200 arbeidere i bergverksbedriften Olivin i Nord-Norge. – De fant unormal tannslitasje hos mange, opplyser Digernes. Det viste seg at graden av slitasje hadde sammenheng med hvor mye hardt støv de enkelte ble eksponert for og hvor mange år de hadde jobbet ved bedriften og dermed blitt utsatt for støvet. Tilsvarende undersøkelser i andre land viser at det er hardt støv med store partikler, for eksempel mineralstøv fra kvarts, som gir mest slitasje. Mykt støv gir ikke så store skader. Digernes presiserer at problemet ikke bare er knyttet til helt spesielle bergverksbedrifter, det gjelder like mye tunnelarbeidere, steinhuggere og andre som er utsatt for hardt steinstøv. Skadene arter seg gjerne som unormal slitasje av tyggeflaten på tennene.

Nekter støtte
Sosial- og helsedepartementets begrunnelse for å ikke ville støtte behandling av denne typen tannskader er at skader på tennene kan ha mange andre årsaker enn støv, for eksempel mye mineralvann og søtsaker. Det vil derfor være vanskelig å påvise hva som er årsak til skadene. Slike skader kan fortsatt dekkes gjennom yrkesskadeforsikringen, men fordi kravene til bevis er langt strengere der enn i folketrygden, viser det seg vanskelig å få dekning. Digernes opplyser at tilsvarende skader dekkes i Danmark. Det var opprinnelig Arbeidstilsynet som tok opp saken etter at en arbeider med tannskader hadde reist erstatningssak.

Personvern og cookies