Statsansatte presses

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Det er ikke lenger slik at det hardeste trykket i arbeidslivet nødvendigvis er i det private næringslivet. I Sverige viser en undersøkelse at fire av ti statstjenestemenn arbeider overtid hver uke. Hver tredje av dem ber ikke om overtidsbetaling. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført for to år siden av det svenske statstjenestemannsforbundet og det viser seg at forholdene ikke er blitt bedre, snarere tvert om. Bare halvparten av de 4.600 intervjuede kan kontrollere egen arbeidsdag halvparten av tiden. Samme andel opplyser at arbeidsgiveren heller ikke har gjort noe for å redusere arbeidsmengde og stress, skriver det svenske bladet Arbetsliv.    

Personvern og cookies