Statsansatte fornøyde med jobben

Tekst: Grethe Ettung (2008)
82 prosent av alle statsansatte er fornøyd med jobben sin, og 75 prosent er meget motiverte. 
Det viser en omfattende spørreundersøkelse blant ansatte i statlig sektor, gjennomført av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. – Folk er fornøyde og motiverte. Det er jeg glad for, det inspirerer, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys i en pressemelding. Hun sitter med det øverste arbeidsgiveransvaret for staten, hvor det er ansatt cirka 130.000 personer. Om lag 4.500 statsansatte har deltatt i undersøkelsen. Det er like høy tilfredshet med arbeid og jobbinnhold blant menn og kvinner. Tilfredsheten stiger med alderen, og er høyest blant dem som er 35 år eller eldre. Kun seks prosent gir uttrykk for at de er utilfredse med jobben som helhet. Jobbtilfredsheten blant de statsansatte er høyere enn blant et gjennomsnitt av ansatte i private sektor. Når det gjelder motivasjon angir hele 74 prosent at de er meget motiverte i arbeidet.

Misnøye med lønna
Lønn, kontakt med nærmeste leder og omstillingsprosesser er de områdene de ansatte uttrykker størst misnøye med. Likevel er nærmere 60 prosent fornøyde med nærmeste leder når det gjelder å bli stimulert til å gjøre en god jobb samt generell personalledelse, mens 45 prosent savner planlegging av kompetanseutvikling. På spørsmål om hvordan samarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgte fungerer på Arbeidsplassen, sier 59 prosent at det fungerer bra, mens 14 prosent er uenige i at det er bra. Overordnet viser resultatene at langt de fleste av de statsansatte er tilfredse med jobben som helhet: 23 prosent er meget tilfredse og 59 prosent er tilfredse.

Personvern og cookies