Statlig miljøansvar

Tekst: Paul Norberg (2009)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) blir nå kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge. Det er et kraftig signal til alle offentlige virksomheter om å gjøre det samme for å sikre miljøriktig håndtering av brukt emballasje. – Offentlig sektor skal gjøre miljøvennlige innkjøp. Med denne avtalen følger vi opp regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige innkjøp og vår egen innkjøpsmelding, uttaler statssekretær Wenche Lyng­holm i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Som kontrollmedlem plikter FAD å stille krav til sine leverandører om medlemskap i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. – At fagdepartementet blir kontollmedlem gir den myndighetsforankring som er etterspurt fra offenlige instanser, sier adm. dir. Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.

Personvern og cookies