Staten kaster ut seniorer

Tekst: Turid Børtnes (2004)
Staten følger ikke sin egen seniorpolitikk. Det mener tre arbeidstakere på godt over 50 år med mange år bak seg i Statens kartverk. De tre har nå stevnet staten for usakelig oppsigelse.
Seniorene ble oppsagt i forbindelse med at Statens kartverk omorganiserte og la ned flere fylkeskartkontorer i fjor. Alle ønsket å fortsette å jobbe, men ble i stedet for alternative stillinger tilbudt ventelønn frem til pensjonsalder. Begrunnelsen for oppsigelsen i det ene tilfellet var at vedkommende ikke hadde «…de nødvendige kvalifikasjoner … for å tilfredsstille kravene til alle funksjonene i de aktuelle stillingene», skriver nettstedet til Senter for seniorpolitikk (SSP) som omtaler saken. Vedkommende som fikk denne karakteristikken opplyser at han har deltatt i alle opplæringsprogram som arbeidsgiver har tilbudt etter at kartproduksjonen ble digital på åttitallet. Han mener at hvis denne karakteristikken skal være riktig, må arbeidsgiver ha sviktet sitt ansvar for å holde alle sine ansatte oppdatert. De tre finner det absurd at staten mer enn gjerne betaler dem 2/3 av lønna deres som ventelønn i minst ti år, i stedet for å betale litt mer og få en full arbeidsinnsats tilbake. Deres prosessfullmektig i saken mener at staten som Norges største arbeidsgiver burde ha hatt en klar strategi for å sikre kompetansepåfyll og videreutdanning slik at eldre arbeidskraft kunne fortsette i arbeidslivet i forbindelse med omorganiseringer.

Personvern og cookies