Staten driver aldersdiskriminering

Tekst: Turid Børtnes (2008)

Utenriksdepartementets stillingsannonse for UD-aspiranter bryter med lov­bestem­­­­-mels­ene om alders­diskri­mi­ner­ing. 

Dette slår Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fast. Utenriksdepartementet skriver i annonsen at «…erfaringsmessig har de aktuelle kandidatene de senere år vært mellom 25 og 32 år». – Dette er et forsøk på å omgå forbudet mot aldersdiskriminering med kreative formuleringer som tilsynelatende ikke favoriserer dem mellom 25 og 32 år. Det holder ikke, annonsen er fremdeles aldersdiskriminerende, sier leder for juridisk avdeling hos LDO, Elisabeth Lier Haugseth. Ombudet har nå bedt UD rette opp teksten eller stanse annonsen. Skjer ikke det, vil det bli vurdert å fatte et stansingsvedtak. Hovedregelen er at en stilling skal gå til den som er best kvalifisert. Det kan stilles krav til alder hvis arbeidsgiver har et saklig formål, for eksempel en stilling som politispaner dersom vedkommende skal infiltrere et ungt kriminelt miljø. I utdanningsstillinger kan også alders­krav til en viss grad aksepteres, men i UDs annonse er kravene for strenge, skriver LDO.

Personvern og cookies