Standardspørsmål

(2005)

Henning Tønsberg Jakhelln

FØDT i Bodø 22. mars 1939. FAMILIE: Har vært gift med Ingelise Brandt Jakhelln siden 1961. De har fire barn og seks barnebarn. Faren Ole Andreas Jakhelln var privatpraktiserende advokat i Bodø, moren Lajla Jakhelln arbeidet på kontor, blant annet i Nordlandsposten. Han er eldst av fire brødre og en halvbror. UTDANNING OG KARRIERE: Han tok juridisk embetseksamen i 1963 og ble lic. jur. 1967. Han var advokatfullmektig i 1964-65, men har for øvrig vært ansatt ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo som vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett (1963-64), universitetslektor og stipendiat ved Institutt for Privatrett (1965-1971), amanuensis og førsteamanuensis, og er siden 1990 professor i arbeidsrett. Han har hatt en rekke verv innen Universitetet i Oslo, og var bestyrer av Institutt for offentlig rett i 12 år (1992-2003). Han var redaktør av Institutt for offentlig retts skriftserie fra 1981 til i fjor. SER PÅ: – Jeg forsøker å se på verden og syns den til dels er meget vakker. Blir vel hovedsakelig Detektimen på fjernsyn. Men det blir nokså lite norsk fjernsyn, svensk og dansk er bedre enn norsk. BESTE EGENSKAP: – Jeg er i stand til å konsentrere meg og er tålmodig. DÅRLIGSTE EGENSKAP: – Jeg kan vel virke noe kjedelig, antakelig. Arbeidsmiljø nr. 6- 2005

Personvern og cookies