Standarder for arbeidsklær

(2006)

Det finnes ingen lover eller forskrifter som direkte omhandler arbeidsklær. Som ved mye annet utstyr skal arbeidsgiver gjøre en risikovurdering av arbeidsmiljøet og ut fra dette bestemme hvilken type arbeidsklær som er hensiktsmessig. Derimot finnes det en jungel av standarder som gir spesifikasjoner for hva arbeidstøy skal tåle. Hovedgruppene av standarder kan deles inn i disse gruppene for vernetøy: – kjemikalier, mikroorganismer, radioaktivitet og smittestoffer – kulde, varme, ild og fuktighet – brannmannskap – metallsprut, sveising og elektrostatisk ladning – bruk av sag – motorsyklister – flyte- og redningsutstyr – synlighet – verneutstyr generelt For å finne ut enda mer om spesifikke standarder kan du gå inn på Standard Norge sin hjemmeside: http://standard.no/ Hvis du ønsker hele standarden, kan du bestille denne fra Standard Norge. Arbeidsmiljø nr. 1- 2006

Personvern og cookies