Stadig flere AFP-pensjonister

Tekst: Morten Dahl (2000)

Seks av ti 66-åringer er nå tidligpensjonerte. Økningen siden avtalefestet pensjonsordning (AFP) ble innført har vært enorm. Samtidig er det flere som velger delpensjon.

Det er tall fra Rikstrygdeverket som viser at det blir stadig flere pensjonister med avtalefestet ordning. I juli år fikk 31258 personer avtalefestet pensjon, og det er 5600 flere enn ved årtusenskiftet.

Sommermånedene juni og juli synes å være et passende tidspunkt for mennesker over 60 å ta AFP-pensjon. Det er nemlig disse månedene at økningen i AFP-pensjonister er størst.

Både i privat og offentlig sektor er såkalte delpensjoner stadig mer populært. I juni-juli i fjor var det 22 prosent som hadde slik ordning, mens dette tallet har økt til 40 prosent i år.

– Vi ser likevel at det er flere i offentlig sektor som velger slik pensjonsordning, sier avdelingsdirektør Per Knudsen i Rikstrygdeverket.

 

NHO vil oppheve AFP-fredning

Ifølge tallene fra Rikstrygdeverket utgjør nå AFP-pensjonistene 18 prosent av befolkningen i alderen 62 til 68 år. AFP ble innført i 1989, og siden den gang har det vært en voldsom økning i antall AFP-ordninger. I 1988 var drøyt 40 prosent av alle 66-åringer uførepensjonister. I fjor var det 60 prosent av 66-åringene som var uførepensjonister eller AFP-pensjonister.

NHO-direktør Olav Magnussen mener at det må til en revurdering av AFP. NHO synes at ordningen koster vel mye, men Magnussen legger vekt på at årets lønnsoppgjør må ta noe av skylden for at det er nødvendig med en revurdering av ordningen.

– Da flertallet av LO-medlemmene i vår stemte nei til et moderat lønnsoppgjør, stemte de også ned forutsetningene for en fredning av AFP-ordningen, mener Magnussen.

Personvern og cookies