Stabilt sykefravær

Tekst: Vemund Jensen (2006)

 

Sykefraværsprosenten steg svakt, fra 6,5 i 3. kvartal 2004 til 6,6 i samme kvartal i fjor.

Oppgangen i sykefraværet var dermed på 2,4 prosent i perioden. Det var det legemeldte fraværet som steg. Sykefraværet var 11,3 prosent lavere enn i 3. kvartal 2001, året da avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått. En avtale som har en målsetting om en senking av sykefraværet på 20 prosent. – Det er fortsatt potensial for lavere sykefravær, derfor er vi tilfredse med at avtalen om et inkluderende arbeidsliv er fornyet. Den vil gi oss ny giv i arbeidet, sier trygdedirektør Nanna Stender i en pressemelding. For menn var oppgangen på 2,0 prosent, for kvinner 2,8 prosent. Blant de større næringene var økningen i sykefraværet størst i olje- og gassutvinning. Det var også relativt sterk vekst i sykefraværet i offentlig administrasjon og forsvar. Størst nedgang i sykefraværet var det i hotell- og restaurantvirksomhet. Det var jevnt over en større oppgang i Trøndelagsfylkene og Nord-Norge enn i resten av landet. Oppgangen var størst i Nord-Trøndelag med 12,1 prosent og Troms med 9,1 prosent. Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Aust-Agder opplevde en nedgang i fraværet. Nivået på sykefraværet er fortsatt lavest i Rogaland med 5,1 prosent og høyest i Finnmark med 8,3 prosent. I kommunal forvaltning gikk sykefraværet opp med 5,4 prosent, i statlig forvaltning var stigningen på 3,2 prosent mens privat sektor hadde en oppgang på 1,4 prosent. Arbeidsmiljø nr. 1-2006

Personvern og cookies