Språk er makt – også i arbeidslivet

(2012)
På Arbeidsmiljøkongressen i Bergen 17.-19. oktober er Sylfest Lomheim en av foredragsholderne.
I boka Tale er gull hevder han at talen er den mest avgjørende og verdifull redskapen menneskene har; både i privatlivet og i yrkeslivet. I vår eksplosive teknologiske verden blir talen gradvis marginalisert. Facebook, Twitter og andre sosiale medier blir kommunikasjonskanaler som i stor grad overtar for den fysiske «ansikt-til-ansikt»-samtalen. Tåler vi en slik utvikling? Og hvor godt kan yrkeslivet fungere i en tid hvor elektroniske medier erstatter den direkte talen? Slike problemstillinger vil Sylfest Lomheim drøfte i plenum på Arbeidsmiljøkongressen.

Han er en av 35 foredragsholdere på Arbeidsmiljøkongressen; Nordens største og viktigste HMS-møteplass. I tillegg er dette en kulturell begivenhet, med artister i toppklasse.

Informasjon om hotell og påmelding finner dere her, Vi kan også kontaktes via kurs@arbeidsmiljo.no eller på telefon til Eva Vandeskog på tlf. 55559300.

Personvern og cookies