Sporveisbussene prisbelønt

Tekst: Turid Børtnes (2005)
«Friskbuss»-prosjektet, som blant annet omfatter Sporveisbussene i Oslo, har begynt å gi konkrete resultater. AS Sporveisbussene og datterselskapet Nexus er kåret til årets IA-bedrift i Oslo i 2004.
Det er Trygdeetatens Arbeidslivssenter i samarbeid med partene i arbeidslivet, i dette tilfellet NHO, LO og YS, som har foretatt utvelgelsen. Sporveisbussene kan vise til en oppsiktsvekkende nedgang i sykefraværet på nærmere 40 prosent fra 2002 til 2004. Takket være systematisk arbeid over tid er det redusert fra 13,5 prosent til 8,5 prosent. Det er svært lavt sammenlignet med andre bedrifter i transportsektoren. Bedriften har benyttet en rekke virkemidler for å få ned sykefraværet, det omfatter både fysiske og organisatoriske tiltak. Ett av tiltakene som har hatt stor betydning, er organisering av sjåførene i faste team på de forskjellige busslinjene med en teamleder som er lett tilgjengelig for sjåførene hver dag. Dessuten er skiftplanene lagt om slik at de er blitt mindre belastende, og det er installert nye førerseter i bussene. Det legges også stor vekt på opplæring av ledere med personalansvar, rikelig informasjon til ansatte og god dialog internt. Sporveisbussene er plukket ut som pilotbedrift i prosjektet «Friskbuss», som er styrt av arbeidsgiverne og arbeidstakerne i næringen i tillegg til deltakelse fra forskerhold. Bakgrunnen for dette prosjektet er et ønske om å gi denne delen av kollektivtransporten et skikkelig løft. Arbeidsmiljø – nr.3 – 2005
Personvern og cookies