Spør mest om arbeidsliv

(2005)

Det er spørsmål om arbeidsliv som dominerer listen over temaer Datatilsynets svartjeneste fikk flest henvendelser om i fjor. Totalt fikk svartjenesten over 1.500 spørsmål om forhold som berører arbeidsliv. Arbeidstakere spør først og fremst om kameraovervåking på arbeidsplassen er lovlig. Arbeidsgiverne lurer på det meste, for eksempel om de kan lese ansattes e-post eller sjekke hva de egentlig surfer etter på internett. Datatilsynet har fått merke følgene av den elektroniske utviklingen med stadig rimeligere og mer avansert overvåkingsutstyr. Dermed er terskelen for å ta i bruk overvåkingskameraer blitt stadig lavere. Det mangler ikke graverende eksempler på overvåking av ansatte i løpet av 2004. I ett tilfelle la arbeidsgiveren både bilder og lyd tatt direkte fra arbeidsplassen åpent ut på internett. De ansatte var ikke informert om overvåkingen. Romavlytting er ikke en gang lovlig å bruke for politiet, opplyser Datatilsynet. Selv om arbeidsgiver ønsker å finne ut hva som skjer ved mistanke om uregelmessigheter, må tiltakene som benyttes være lovlige. Tilsynet anbefaler alle virksomheter å ha klare retningslinjer for bruk av internett og e-post og gjør disse retningslinjene kjent for de ansatte. Der virksomhetene ønsker å sette i verk nye tiltak, bør de ansatte tas med på råd først. Arbeidsmiljø nr.2 – 2005

Personvern og cookies