Sov på nattskift!

Tekst: Håkon Lasse Leira (2004)
Flere og flere av oss utsettes for skiftarbeid og for andre former for ubekvem arbeidstid. Det fører til endringer i søvn- og aktivitetsmønster som kan lede til helseproblemer. Sterkest holdepunkter for skadelig effekt finnes for magesår, hjertekarsykdom, graviditetsforløp og arbeidsulykker.
Det finnes etter hvert også dokumentasjon for at skiftarbeid kan øke forekomsten av diabetes type II og brystkreft. Når det gjelder ulykker på vei, har Statens veivesen for eksempel funnet ut at ved hele 40 prosent av trafikkulykkene er trøtthet eller innsovning bak rattet en medvirkende årsak.

Vanskelig døgnrytme
Det fleste som arbeider skift klarer ikke å justere døgnrytmen godt nok, spesielt under nattarbeid. Særlig når flere nattskift følger på hverandre kan det skape helsemessige problemer. Skiftarbeidere sover og arbeider på uheldige tidspunkt. Kroppens døgnrytme har en vesentlig innflytelse på når vi sovner og våkner, på trøtthet, arbeidsprestasjon og på forekomsten av ulykker. For å redusere problemene som forstyrrelsen av døgnrytmen medfører er det vanlig å anbefale bruk av lys og rotasjon av skiftene med klokka, slik at nattskift følger ettermiddagsskift som igjen følger dagskift, og at skiftene ikke skifter for ofte. Bruk av lys kan ha gunstig effekt for dem som jobber permanent om natta, men er vanskelig å tilpasse roterende skiftplaner.

Finske erfaringer
På en nordisk arbeidsmedisinsk kongress i høst la Miko Härmä fra det arbeidsmedisinske instituttet i Helsinki fram svært lovende resultater fra to intervensjonsforsøk for å redusere forstyrrelsen i døgnrytmen og i den tid det tar å komme seg igjen etter nattskift. I det første forsøket hadde en redusert antallet påfølgende nattskift fra tre til ett eller to, og hadde oppnådd glimrende resultater ikke bare med hensyn til søvn og trøtthet, men også i forhold til familieliv og sosial aktivitet ellers. Endringen gikk altså ut på at hver skiftperiode var kort, 1-2 dager, og at det ble rotert med klokka (som før). Forsøket var spesielt rettet mot eldre arbeidstakere som en fra før vet har de største problemene med skiftarbeid, og det var blant dem at effekten av forsøket var aller best.

Færre feilbehandlinger
Härmä refererte også til erfaringer med fysisk trening og det å ha lov til å ta seg en liten lur under arbeid. I et forsøk blant sykepleiere hadde det vist seg at moderat trening på arbeid og derigjennom bedret fysisk kapasitet kunne redusere trøtthet under nattskift. Det viste seg også at om sykepleierne fikk anledning til å legge seg litt nedpå i løpet av natta, så var de mer på alerten etterpå og antallet feilhandlinger ble redusert med 50 prosent. Dette kan vel mange skrive under på av egen erfaring. En liten dupp gjør underverker, spesielt i 4-5 tida om morgenen, når den biologiske klokka tikker aller langsomst.

Ta en lur
Lærdommen av dette blir da: skiftene skal rotere med klokka det er viktig å ha få nattskift etter hverandre det bør være anledning til å ta en lur i løpet av nattskiftet Når det gjelder det siste punktet ville jeg heller foreslå en plikt til å ta en lur i løpet av nattskiftet. Fra tidligere undersøkelser er det kjent at svært mange sovner i alle fall, og da er det mye bedre at det skjer kontrollert, mens andre kan ta over ansvaret.

Personvern og cookies