Sosial dumping i norske farvann

Tekst: Grethe Ettung (2009)

 

Det canadiske rederiet Teekay vil si opp 200 norske sjøfolk på dekk og i maskin, og erstatte dem med filippinsk mannskap.

Rederiet vil flagge ut sine ni norskregistrerte bøyelastere fra Norge til Bahamas. Bøyelasterne frakter olje fra felt på norsk sokkel og inn til norske havner. I og med at det i dag ikke kreves arbeids- og oppholdstillatelse for sjøfolk som jobber om bord i skip på norsk sokkel, stilles det heller ikke krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. Det betyr at rederiet, med loven i hånd, kan ta inn mannskap fra andre land enn Norge, til lavere lønninger.

Konkurransevridning
– En gjeninnføring av arbeidstillatelse vil være et viktig bidrag i arbeidet mot sosial dumping i skipsfarten, sier statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) i en pressemelding. AID sender derfor Forskrift om arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk på utenlandsregistrerte skip, ut til fornyet høring med frist 24. april.
– Vi er kjempefornøyd med at AID nå sender forskriften ut på fornyet høring. Det viser at lobbyvirksomheten vår har ført fram, sier Jack H. Berstad, forbundsformann i Det norske maskinistforbund i YS.
Berstad er opptatt av å få konkurranseverdige forhold i Nordsjøen.
– Det er ni bøyelastere som flagges ut, da er det to bøyelastere igjen i Norge. Disse to tilhører Knutsen-rederiet, og det er utopi å tro at de skal drive under helt andre forhold. En for stor konkurransevridning vil gjøre at de også vil kunne vurdere utflagging.

Stanse utflagging
Offentliggjøringen av utflaggingen av rederiet Teekay med oppsigelser av norske sjøfolk, viser at sosial dumping også er en aktuell utfordring i skipsfarten. Regjeringen vil fastsette forskrift om arbeidstillatelse snarest mulig etter at høringen er avsluttet. Ved å gjeninnføre arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk oppfylles et viktig punkt i Soria Moria-erklæringen. Aktørene i næringen bør påregne at sokkelen vil bli omfattet av forskriften, heter det i pressemeldingen.
– Arbeids- og oppholdstillatelse er en veldig viktig brikke. Om det vil stanse utflaggingen til Teekay, gjenstår å se, uttaler Berstad.

Personvern og cookies