Sorg og sykmelding

Tekst: Grethe Ettung (2008)
Sorg over døde i nær familie gir ikke rett til sykmelding. 

Sorgreaksjoner er forskjellige fra menneske til menneske. Å holde seg borte fra arbeidet er ikke uvanlig, men i Norge er regelverket slik at sorg i seg selv ikke gir rett til sykmelding. Skal den sørgende sykmeldes, må legen benytte andre diagnoser som for eksempel deprimert.

Egen sorgdiagnose
Lege Kjartan Olafsson mener at en egen sorgdiagnose er på sin plass. – Et menneske i sorg skal ikke behøve å komme til legen og være nødt til å forhandle om rett til sykmelding, eller oppleve å få problemer med private forsikringer fordi de har en psykiatrisk diagnose i journalen, sier Olafsson. Nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Rune Skjælaaen (Sp) er av samme oppfatning som Olafsson. Han mener det ikke skal være nødvendig å ty til andre diagnoser for å kunne være borte fra arbeidet en periode. Skjælaaen bekrefter overfor Arbeidsmiljø at han vil ta opp saken med helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad før sommerferien.

Sliter med sorg
Moderne forskning viser at svært mange sliter mer med sorgen etter et dødsfall enn det som kan betegnes som «normalt». Minst 10 prosent av alle som mister noen i nær familie, uansett om dødsfallet skjer forventet eller plutselig, har en såkalt komplisert sorgreaksjon, melder Aftenposten. Fagmiljøene internasjonalt vurderer nå om man skal innføre en egen diagnose for sorg som omfatter dem som sliter mest etter tap av sine nærmeste. Diagnosen «forlenget sorgforstyrrelse» er foreslått. Den omhandler en tilstand der savnet og lengselen etter den døde, så lenge som seks måneder etter dødsfallet, er så sterk at vedkommende ikke makter å fungere privat og på jobb. Det er usikkert om og når en slik diagnose blir en realitet. I Sverige har socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrson satt i gang et prosjekt hvor blant annet sykmelding i tilknytning til sorg skal utredes.

Personvern og cookies