– Sørg for klare kjøreregler

Tekst: Turid Børtnes (2007)

– Arbeidsplassene må ha spilleavhengighet i tankene og lage en policy med kjøreregler på området.  

Bedriftsrådgiver og sykepleier Gunnlaug Strønen i Alna HMS-senter bekrefter opplysningene fra AKAN-konsulent Kenneth Wergeland om at avhengighet av spill blir et stadig større problem i arbeidslivet.

Angår arbeidsplassen
Med mange store bygg- og anleggsbedrifter på kundelista, får Alna HMS-senter mange henvendelser fra arbeidstakere som synes det er svært lite greit at kolleger står på et kjøpesenter halve dagen og spiller med firmalogoen på ryggen. – Mange mener at spill bør være en privatsak, men de glemmer at det i høyeste grad angår arbeidsplassen. En ting er bedriftens anseelse når ansatte står og spiller på automater i stedet for å være på jobb. Men det handler også om alvorligere ting, blant annet bedriftens sikkerhet. Ledere og tillitsvalgte må bli enige om hva som skal være tillatt, for eksempel å spille i arbeidstiden. De må gjøre seg opp en mening om det er greit at ansatte får store forskudd på lønn og feriepenger som så brukes til å spille for. Resultatet kan bli enda større gjeld, noen ender med å stjele eller begå underslag på arbeidsplassen eller låner på det grå pengemarkedet og blir dermed et lett bytte for kriminelle miljøer. I tillegg kommer de personlige tragediene i kjølvannet av spilleavhengighet med familieoppløsning, kriminalitet og selvmord.

AKAN-avtale
Kenneth Wergeland opplyser at AKAN, som er et samarbeidsorgan mellom de to hovedpartene i arbeidslivet samt staten, har ferdige maler for avtaler om spilleavhengighet. I tillegg tilbyr AKAN kurs og veiledning på området. – Bedriften må ha avgjort på forhånd hvem det er som har ansvar for å følge opp slike saker, hva en avtale skal inneholde, eventuelt tilbud om for eksempel gjeldsrådgivning, og hvem som skal involveres. Avtalen må lages i sam­arbeid med arbeidstakerne og bør involvere fastlege eller eventuelt bedriftslege, forklarer AKAN-konsulenten. Det er helt avgjørende at bedriften ikke ­setter seg på problemene, men henviser den spilleavhengige videre i hjelpe­apparatet så raskt som mulig. Jo raskere hjelpen kommer, dess lettere er det å komme ut av avhengigheten. Behandlingsresultatene er gode, svært mange klarer seg godt i ettertid.

Personvern og cookies