Sommerstengt lensmannskontor

Tekst: Mats Løvstad (2011)

Det blir realiteten i Meråker, i Nord-Trønderlag, og verre kan det bli, ifølge tillitsvalgt.

Det samme kan også skje på Nærøy, og leder for Politiets Fellesforbund i Nord-Trønderlag, Rune Arstein, tror nedleggelser kan tvinge seg fram.
– Dette er følgene av stramme driftsbudsjetter. Politiet vil ikke klare å løse alt, og det går nå mot sommerstengte lensmannskontor. Det har aldri tidligere skjedd, sier han til Politiforum.no.

Milevis unna
Arstein mener politiet er milevis unna å nå målet om to politi per 1000 innbyggere, slik det er nedfelt i rapporten “Politi mot 2020”.
– I Nord-Trønderlag mangler vi vel 60 stillinger for å kunne det målet, sier han til Nettavisen.
Arstein mener mange politidistrikt er inne i et vanskelig år, der det skal spares, omorganiseres og flyttes på ansatte for å få beredskapskabalen til å gå opp.

Venter på 2013
Politimester Trond Prytz, mener derimot situasjonen er udramatisk
– Polititilbudet forsvinner ikke selv om lensmannskontoret lukkes i en periode. Meråker vil bli betjent fra Stjørdal lensmannskontor, som er landets største med rundt 40 ansatte.
I 2013 skal etter planen et stort kull med nyutdannede politifolk ut i arbeid, og Prytz håper det vil bidra til bedring. Likevel innrømmer han at budsjettsituasjonen er krevende.
– Vi har vært nødt til å snu alle steiner, sier han til Nettavisen.

Nedleggelse neste
PF-leder Arstein er klar på at hvis ikke noe gjøres med budsjettsituasjonen vil resultatet bli nedbemanning.
– Vikariater som går ut blir ikke forlenget. Folk som går ledige blir ikke hentet inn. Kommer det ikke mer penger, er man nødt til å se på strukturen, slår han fast.

Personvern og cookies