Sommerjobb for alle

Tekst: Vemund Jensen (2006)

I år er HSH-prosjektet «Sommerjobb for alle» utvidet. I syv fylker håper prosjektet å gi skoleelever og studenter med nedsatt funksjonsevne bedre muligheter for sommerjobb.
Arbeidsmiljø skrev om prosjektet i fjor da det ble gjennomført for første gang. Da fikk åtte funksjonshemmede ungdommer i Oslo- og Trondheimsområdet muligheten på jobb- ­­­­markedet. – Det høres kanskje ikke ut som så mange, men vi hadde 40 søkere, så 20 prosent av dem fikk jobb. Og i utgangspunktet var ingen garantert jobb. En av dem har også vært i arbeid hele året etter, en har vært ringevikar og en jobbet frem til jul, så jeg synes vi har oppnådd målsettingen vår. Ungdom med funksjonshemming fikk jobberfaring, sier prosjektleder Hilde Myklebust. Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) er en av flere aktører i arbeidslivet som har forpliktet seg i forhold til IA-avtalen. Et av delmålene her er å rekruttere personer med redusert funksjonsevne. Prosjektet er et bidrag i dette arbeidet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Trygdeetaten og Arbeidslivssentrene, Aetat, Deltasenteret og AS3. Prosjektleder Myklebust fremhever spesielt hjelpen fra Hjelpemiddelsentralen som en positiv erfaring fra fjoråret. De løste praktiske problemer for arbeidstakerne på de nye arbeidsplassene på en effektiv måte. 40 personer har allerede søkt om jobb gjennom prosjektet i år. Det er mulighet for jobb i fylkene Oslo, Akershus, Hedmark, Buskerud, Vest-Agder, Sør-Trøndelag og Troms.
Personvern og cookies