Søkelys på nye rusmidler

(2003)
Gjennom to seminarer høsten 2003 vil Arbeidsmiljøsenteret sette søkelys på nye rusmidler i arbeidslivet.
– Mange opplever usikkerhet når de skal forholde seg til misbruk av rusmidler på arbeidsplassen, særlig når det dreier seg om de rusmidlene som først er tatt i bruk de senere årene, slik som narkotika og misbruk av legemidler, sier leder for opplæringsavdelingen, Petter Wildhagen. I USA og en del andre land har en sett en utvikling i retning av at disse rusmidlene ikke først og fremst brukes som en virkelighetsflukt slik som alkohol, men som et middel for å klare å yte mer og henge med i arbeidslivet. Selv på ledelsesnivå skjer dette. – Dette er en utvikling vi må regne med også gjelder her i landet, sier Wildhagen. De to seminarene vil gi deltakerne kunnskap om hva de bør se etter, hvordan ulike typer rusmidler virker og gi noen råd om hvordan en kan ta fatt i dette på arbeidsplassen. Dyktige forelesere vil belyse temaene fra ulike innfallsvinkler og gi deltakerne nyttig informasjon på et utfordrende område. Seminarene arrangeres i Trondheim 23. september og Oslo 24. september høsten 2003. TB
Personvern og cookies