Søkelys på HMS-opplæringen

Tekst: Grethe Ettung (2009)

– Når det gjelder HMS-opplæring er det mange tilbydere på markedet, men det finnes ingen godkjenningsordning fra myndighetenes side. Det er et problem, konstaterer Petter Wildhagen, leder for opplæringsavdelingen i Arbeidsmiljøsenteret.
Arbeidsmiljøsenteret tar problemet på alvor, og avholder et seminar i Oslo den 15. april 2010, hvor kvalitetssikring av arbeidsmiljøopplæring står på agendaen.

– Ifølge loven skal arbeidsgiver sørge for opplæring innen helse, miljø og sikkerhet. Problemet for arbeidsgiver er at alle kurstilbydere påberoper seg at deres kurs er godkjent, uten at det finnes noen form for kvalitetssikring på området, sier Wildhagen.
Målgruppe for seminaret er ledere, HR-personell, verneombud og tillitsvalgte.

Personvern og cookies